Стадион

изграден

1975 год.
капацитет 2000 гледачи
трибини 2 северна и јужна